Школица спорта

Основни циљеви школице спорта  су правилан развој деце кроз спорт и игру као и стварање интересовања и љубави према здравом животу и спорту. Школица спорта је намењена деци од 4 до 10 година.

Предност овог програма је што детету даје свестраност, тј. велику ширину у смислу моторике и координације, што представља далеко већи квалитет у односу на усмеравање детета у само једну спортску дисциплину. Наш циљ је да деца, кроз разноврсне активности и игру, поред развоја физичких способности координације, снаге, брзине, издржљивости, гипкости, прецизности и окретности заволе сам чин вежбања и да се навика за вежбањем угради у њихову свакодневницу. Циљ рада школице је и унапређење здравља, развој интелектуалних способности, стварање способне, здраве личности детета, побољшање емотивног и психолошког стања деце, развијање другарства, фер плеја и осећаја за тимски рад.