Радно време: Пон - Нед: 08:00 - 00:00

Ценовник

ЦЕНОВНИК ПРОИЗВОДА И УСЛУГА УСТАНОВЕ “ВОЖДОВАЧКИ ЦЕНТАР ШУМИЦЕ”

КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПРОСТОР У УСТАНОВИ, РАЗВРСТАВА СЕ У ТРИ КАТЕГОРИЈЕ:

ЦЕНА

Прва категорија (пословни простори у приземљу објекта)

910,80 динара / квм / месечно

Друга категорија ( пословни простор на спрату објекта)

683,10 динара / квм / месечно

Трећа категорија (пословни простор у нивоу подрума / сутерена)

455,40 динара / квм/ месечно

СПОРТСКА ДВОРАНА

ЦЕНА

тренинг и рекреација од 08:00 до 17:00 часова

5.760,00 динара / сат

тренинг и рекреација од 17:00 до 23:00 часова

7.488,00 динара / сат

индивидуални тренинг

2.592,00 динара / сат

ноћни термин (од 23 часа)

4.320,00 динара / сат

тренинг утакмица (две свлачионице за екипе и свлачионица за судије, без публике)

11.520,00 динара / сат

тренинг утакмица (са семафором, две свлачионице за екипе и свлачионица за судије, без публике)

14.400,00 динара / сат

турнири

14.400,00 динара / сат

утакмица

21.600,00 динара / сат 

ТВ пренос

32.400,00 динара / сат

намештање, припрема и распремање простора за неку манифестацију

7.488,00 динара / сат

употреба климе

7.200,00 динара / сат

ФИТНЕС САЛА

ЦЕНА

тренинзи и рекреација

1.980,00 динара / сат 

САЛА 93

ЦЕНА

тренинзи

2.640,00 динара / сат

СВЕЧАНА САЛА

ЦЕНА

тренинзи, закуп сале

3.432,00 динара / сат

приредбе, семинари, представе и други програми

5.940,00 динара / сат 

приредбе, семинари, представе и други програми са употредом озвучења којим располаже Установа

7.920,00 динара / сат

вечерње представе (од 17 до 23 часова) без озвучења

7.260,00 динара / сат

вечерње представе (од 18 часова) са употребом озвучења којим располаже Установа

9.240,00 динара / сат

ПРЕС САЛА

ЦЕНА

састанци, прес конференције, трибине, промоција књига, пробе и тренинзи (од 08 до 17 часова) без озвучења којим располаже Установа

1.980,00 динара / сат

састанци, прес конференције, трибине, промоција књига, пробе и тренинзи (од 08 до 17 часова) са озвучења којим располаже Установа

2.640,00 динара / сат

састанци, прес конференције, трибине, промоција књига, пробе и тренинзи (од 17 до 23 часова) без озвучења којим располаже Установа

2.640,00 динара / сат

састанци, прес конференције, трибине, промоција књига, пробе и тренинзи (од 17 до 23 часова) са озвучења којим располаже Установа

3.600,00 динара / сат

ПРОСТОРИЈЕ КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ

ЦЕНА

закуп креативне радионице

1.584,00 динара / сат 

ПРОДАЈНИ БОКС

ЦЕНА

закуп продајног бокса у оквиру објекта

5.000,00 динара / месечно

ШТАНД

ЦЕНА

закуп штанда (два стола за продају, до 6 сати дневно)

1.440,00 динара / сат

закуп штанда (два стола за продају, до 3 дана)

14.400,00 динара / дан

закуп штанда (два стола за продају, преко 3 дана)

12.000,00 динара / дан

КОРИшЋЕЊЕ ИНСТРУМЕНАТА

ЦЕНА

коришћење клавирa

600,00 динара / сат

САЛА ЗА СТОНИ ТЕНИС

ЦЕНА

стони тенис рекреација

330,00 динара / сат

склањање столова због реализације других програма

4.140,00 динара / сат

Теретана

ЦЕНА

употреба теретане за клубове

4.800,00 динара / сат

употреба теретане за физичка лица

288,00 динара / сат 

ХОЛ ОБЈЕКТА

ЦЕНА

део хола за постављање апарата ( за напитке, кондиторске напитке и др.)....

14.400,00 динара / месечно

део хола за друге намене (прижање услуга грађанима)

864,00 динара / квм / месечно

АТРИЈУМ

ЦЕНА

отворени дворишни простор унутар центра (од 08 до 17 часова) без озвучења

5.000,00 динара / сат

отворени дворишни простор унутар центра (од 17 до 22 часа) без озвучења

7.500,00 динара / сат

отворени дворишни простор унутар центра (од 08 до 17 часова) са озвучењем

8.000,00 динара / сат

отворени дворишни простор унутар центра (од 17 до 22 часа) са озвучењем

12.000,00 динара / сат

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ РЕКЛАМНОГ ПРОСТОРА

ЦЕНА

истицање реклама на паноима по/м2 (по утакмици)

1.200,00 динара

истицање реклама на заштитним мрежама по м2 (по утакмици)   

1.200,00 динара

истицање реклама на паноима по м2 (месечно) 

6.000,00 динара

истицање реклама на заштитним мрежама по м2 (месечно)

6.000,00 динара

истицање реклама на паноима и заштитним мрежама по м2 (годишње), од 0,5м2 - 5м2

42.000,00 динара

истицање реклама на паноима и заштитним мрежама по м2 (годишње), од 6м2 - 10м2 и више

54.000,00 динара

рекламе на унутрашњим површинама по м2 (годишње)

12.000,00 динара 

светлећа реклама на унутрашњим површинама по м2 (годишње)

18.000,00 динара

реклама на спољашњим површинама објекта по м2 (годишње)

18.000,00 динара

светлећа реклама на спољашњим површинама по м2 (годишње)

24.000,00 динара

ИЗДАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА БАНКОМАТ

ЦЕНА

цена закупа простора за банкомат

27.000,00 динара / месечно

НАПОМЕНА:
ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА СУ ИСКАЗАНЕ СА ПДВ-ом

*Сатница се може користити и на ½ сати и тако ће се и наплаћивати.

Као најмодернији културни, спортски и образовни центар у Београду, изграђен је 1973. године, а са радом је почео 24. маја 1974. године под називом Дом пионира и омладине Вождовац.

Подаци

Матични број: 17891936

ПИБ: 109603484

Шифра делатности: 9001

Жиро рачун: 275-0010227355207-56

Контакт

УВЦ Шумице,
Устаничка 125/1, 11000 Београд

Радно време:

Пон – Нед: 08:00 – 00:00