Радно време: Пон - Нед: 08:00 - 00:00

Прес сала

Као ретко који Центар оваквог типа можемо се похвалити савременом прес салом која се може користити за организацију различитих конференција за јавност, презентација, али и мањих тим билдинга и семинара. Сала је мултифункционална и по жељи корисника може се прилагодити за разне намене. У сарадњи са нашом прес службом у могућности смо да понудимо нашим корисницима и различите друге бенефите који се добијају уз коришћење прес сале ( позиви медијима на конференцију,обезбеђење освежења, кетеринга…) и који могу олакшати реализацију планираног дешавања.

Као најмодернији културни, спортски и образовни центар у Београду, изграђен је 1973. године, а са радом је почео 24. маја 1974. године под називом Дом пионира и омладине Вождовац.

Странице

Подаци

Матични број: 17891936

ПИБ: 109603484

Шифра делатности: 9001

Жиро рачун: 275-0010227355207-56

Контакт

УВЦ Шумице,
Устаничка 125/1, 11000 Београд

Радно време:

Пон – Нед: 08:00 – 00:00