Прес сала

Намена: постављена је нова расвета, простор опремљен мониторима и пружа могућност одржавања конференција, мини презентација или предавања.