Јавне набавке

27.05.2019.

Отворени поступак јавне набавке радова: „Адаптација простора“, број 14/19

1. Позив за подношење понуда

2. Одговори на питања – додатна објашњења 14.06.2019.

3. Конкурсна документација

4. Питања и одговори, 11.06.2019.

5. Питања и одговори-3, 17.06.2019.

6. Измена конкурсне документације, 17.06.2019.

7. Измењена конкурсна документација, 17.06.2019.

8. Питања и одговори-4, 21.06.2019.

9. Питања и одговори-5, 24.06.2019.

10. Одлука о додели уговора, 17.07.2019.

11. Обавештење о закљученом уговору, 30.07.2019.

12. Одлука о измени уговора о јавној набавци, 08.01.2020.

Отворени поступак јавне набавке радова: „Адаптација простора – 2“, број 25/19

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели уговора, 30.01.2020.

4. Обавештење о закљученом уговору, 31.01.2020.


Отворени поступак јавне набавке радова: „Адаптација простора – прва фаза“, број 10/20

  1. Позив за подношење понуда
  2. Конкурсна документација
  3. Одлука о додели уговора, 21.07.2020.
  4. Обавештење о закљученом уговору, 24.07.2020.

ПРАВИЛНИК OБЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У Установа Вождовачки центар „Шумице“