Сала 93

Намена: Користи се као вежбаоница за часове клавира и соло певања. Има могућност организације дечјих рођендана и играоница. Користи се и као допунски простор током турнира и великих такмичења, по потребама може се користити за фитнес програме.