Радно време: Пон - Нед: 08:00 - 00:00

Elementor #17

КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПРОСТОР У УСТАНОВИ, РАЗВРСТАВА СЕ У ТРИ КАТЕГОРИЈЕ:

ЦЕНА

Прва категорија (пословни простори у приземљу објекта)

600,00 динара / квм / месечно

Друга категорија ( пословни простор на спрату објекта)

450,00 динара / квм / месечно

Трећа категорија (пословни простор у нивоу подрума / сутерена)

300,00 динара / квм/ месечно

СПОРТСКА ДВОРАНА

ЦЕНА

тренинг и рекреација од 08:00 до 14:00 часова

4.000,00 динара / сат

тренинг и рекреација од 14:00 до 17:00 часова

4.800,00 динара / сат

тренинг и рекреација од 17:00 до 23:00 часова

5.200,00 динара / сат

индивидуални тренинг

1.800,00 динара / сат

ноћни термин (од 23 часа)

3.000,00 динара / сат

тренинг утакмица (две свлачионице за екипе и свлачионица за судије, без публике)

8.000,00 динара / сат

тренинг утакмица (са семафором, две свлачионице за екипе и свлачионица за судије, без публике)

10.000,00 динара / сат

турнири

10.000,00 динара / сат

утакмица

15.000,00 динара / сат 

ТВ пренос

22.500,00 динара / сат

намештање, припрема и распремање простора за неку манифестацију

5.200,00 динара / сат

коришћење свлачионице

1.000,00 динара / сат

употреба климе

5.000,00 динара / сат

ФИТНЕС САЛА

ЦЕНА

тренинзи и рекреација

1.500,00 динара / сат 

САЛА 93

ЦЕНА

тренинзи

2.000,00 динара / сат

СВЕЧАНА САЛА

ЦЕНА

тренинзи, закуп сале

2.600,00 динара / сат

приредбе, семинари, представе и други програми

4.500,00 динара / сат 

приредбе, семинари, представе и други програми са употредом озвучења којим располаже Установа

6.000,00 динара / сат

вечерње представе (од 18 часова)

5.500,00 динара / сат

вечерње представе (од 18 часова) са употребом озвучења којим располаже Установа

7.000,00 динара / сат

ПРЕС САЛА

ЦЕНА

састанци, прес конференције, трибине, промоција књига, пробе и тренинзи

1.500,00 динара / сат

састанци, прес конференције, трибине, промоција књига, пробе и тренинзи са употребом озвучења којим располаже Установа

2.000,00 динара / сат

ПРОСТОРИЈЕ КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ

ЦЕНА

закуп креативне радионице

1.200,00 динара / сат 

Као најмодернији културни, спортски и образовни центар у Београду, изграђен је 1973. године, а са радом је почео 24. маја 1974. године под називом Дом пионира и омладине Вождовац.

Странице

Подаци

Матични број: 17891936

ПИБ: 109603484

Шифра делатности: 9001

Жиро рачун: 275-0010227355207-56

Контакт

УВЦ Шумице,
Устаничка 125/1, 11000 Београд

Радно време:

Пон – Нед: 08:00 – 00:00